Hårda vindar viner, 
vinden högt låter, 
det susar i skogen, 
skriker, mummlar 
sparkar och skriker, 
dammet bara ur, 
skräp i luften flyger, 
frisk härlig vind, 
en liten storm, 
en höst-storm.