Regnar även idag, 
är det höst nu, 
hösten nalkas, 
närmare närmare, 
srora regn-droppar 
smattrar mot fönstret, 
grå himmel, 
frisk luft :)