Kraftig regn, 
asfalten svart, 
stora vattenpölar 
blänker i asfaltten, 
vattendroppar 
smäller högt 
mot fönstret, 
grått ute, 
vinden viner, 
åskan mullrar...