Sebtember åska, 
åska i natt, 
åska idag, 
åska i luften. 
regn regn regn, 
höst-åska :)