Det blåser, 
friska vindar, 
mycket skönt, 
halvklar dag, 
bra väder, 
bra dag :)