Småregn...
små små
vattendroppar, 
vattenånga
inget egn, 
härlig väder...
varmt 
fuktigt
underbart