Åskan går...
blixtrar...
mullrar...
brakar...
mörkt inne...
mörkt moln...
mycket regn...
sommarens första
riktiga åskväder...