Fördomar, diskriminering ja rasism
Det är fakta att
Fördomar är en irrationell känsla av ogillande mot en person eller en grupp, vanligtvis baserat på stereotyper. 
Diskriminering är det som händer när fördomar blir handlingar.
Ordet beskriver det som händer när en person nekar en annan person jobb på grund av typ ras eller religiös övertygelse. Du kan själv diskriminera valfri person eller grupp, om du har makt över personen i fråga.
Vita kan diskriminera svarta, och svarta kan diskriminera vita om den ena, till exempel, intervjuar den andra som arbetssökande.
Rasism däremot, beskriver diskriminerande strukturer som är institutionaliserade och ses som ”normala” i en hel kultur. Det baserar sig på den ideologiska övertygelsen om att en ”ras” på något sätt är bättre än en annan ”ras”.
Det är inte en enskild person som diskriminerar, utan en hel befolkning agerar inom strukturer som gör det svårt att inte diskriminera.
Fenomenet “rasism” finns således i den vita, västerländska, kulturen gentemot svarta men inte tvärtom.

aftonbladet -

-----------------------------------------------------

"Islamofobiska" fördomar och okunnighet
Det är fakta att
Det är en mycket annorlunda sak att kritisera religioner som att ha en hugga en muslim med tänderna och börja berätta för muslimen på ett dumt sätt hur den muslimska tron är ruttet och Hur dum och motbjudande den muslimen är som tror.
Den som dömer vet emellertid sällan hur olika muslimer tror för tro är alltså individuell och därför tror inte alla  muslimer på samma sätt. Det finns stora skillnader även i tron på dem som är samma grupp.
Därför är  det "dumt" att börja tänka och berätta din egen fantasi om muslim och hans tro för en  muslimsk individ,
för vad klandaren säger är bara hans fantasi och hans egna fördomar, så han drar alla muslimer genom samma kam, En kam där alla muslimer är monster.

------------------------------------------------------------

"Reverse Racism". "Omvänd Rasism"
Det är fakta att
"Reverse Racism". "Omvänd Rasism", det existerar inte, det var  amerikansk höger som hittade på begreppet "omvänd rasism", för de fruktade att förlora sin privilegierade status i samhället om svarta  hade samma chans att ha ett bra liv.

---------------------------------------------------------

Koran och homosexualitet
Det är fakta att
Det som Koranen fördömer är sodomiternas våld, våldtäkter och äktenskapliga försummelser.
- wikipedia-en  - wikipedia-sv -


Hadith och homosexualitet
Det är fakta att
Under medeltiden sade 2 av de fyra kända sunniskolorna, Hanaf och Shafi'i skolor att homosexualitet inte straffades med döden. Inte heller kolmas skola, Maliki tyckte att homosexualitet straffades med döden.
Det är inte lätt i islamisk lag att straffa homosexuella såvida de inte erkänner själva eller har offentlig sex. Annars är det nästan omöjligt att hitta 4 män med bevis, motsatsen till bibeln är att det krävs två vittnen.

-------------------------------------------------

Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatterna.
Faktum är att
Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatten ... Förlorare är om någon känner att hen förlorat och det är frågan om känslan av att de har förlorat och sedan brukar dom börja skylla på hen dom tror att dom har förlorat mot och hen börjar odla ofta ad hominem-argument och debatten blir förvrängd och förlorar den meningsfulla konversationsstilen.
Jag vet att det kan vara svårt att inte kritisera en annan om man  börjar känna känslomässigt och känner att man inte längre kan  debattera för sin sak.