tiistai, 3. helmikuu 2015

Inl -3

2015-06-26
Osoita lähimmäisenrakkautta pakolaisia kohtaan

Maapallo on kaikkien kansojen koti...Maapallon rikkaudet ja antimet riippuu paljon missä asuu, ilmastiosta, maastosta ja niin edelleen...Kun hätä on suuri, alkaa kansainvalellus...Hädässä olevia on autettava...ajatelkaa jos joskus omalle kansallenne tukisi suuri hätä...olisiko mukavaa jos kukaan ei haluaisi auttaa teitä...Ihmisiä olemme kaikki...kohdelkaamme toisiamme hyvin.

 

2015-06-27
60 000 personer skall delas

Se entinen luku 40 000, on korotettu 60 000.
Medlemsländernas migrationsministrar ska under nästa månad enas om hur de 60 000 personerna ska fördelas. Det väntas gå till så att ett blankt papper skicka runt till ministrarna som sedan skriver ned hur många deras land kan tänkas ta emot. Om summan efter den första rundan är mindre än de 60 000 går pappret runt tills antalet nåtts.
- De 60 000, som ska fördelas under två års tid, utgör knappt en tiondel av de 625 000 personer som sökte asyl i EU-länderna under 2014. Syftet med kommissionens förslag är att fler medlemsländer ska ta emot asylsökande som kommer till EU
http://www.europaportalen.se/2015/06...ning-tunnas-ur

 

2015-06-27
Koraania tulkitaan

sen takia tietenkin on erilaisia lahkoja. Enemmistö maailman muslimeista ei usko, että heidän olisi elettävä sanasta sanaan Koraanin mukaan, sillä he ymmärtävät, että Koraanissa on paljon sen aikaisia kertomuksia elämästä ja tapahtumista, joten ei ole tarkoitus sotia ja tehdä pahoja tekoja myös tänä päivänä. Koraani on etupäässä uskonnollista ajattelua varten, ei Koraanissa kehoiteta tekemään pahoja asioista jatkuvasti sukupolvesta toiseen. Koraania on luettava järjen kanssa, uskonnollisessa mielessä. Onhan siellä myös neuvoja ihmisille. Uskon puolesta kuoleminen, se ei kuitenkaan tapahdu esim. tämän päivän niin sanottujen "jihadistien" toimista. Aseellisessa jihadissa on määräykset, joita ei tänä päivänä ole laitettu päälle, siksi "jihadistit" toimii omin nokkinensa, ilman lupaa, jolloin he ei toimi Islamin mukaisesti. Vain kiihkoisat ja raaat ja pahat ihmiset luulee, että kaikki mitä Koraanissa lukee, on tapahduttava myös tänään, siksi he huutajat kiihkoisasti, että vääräuskoiset on tapettava, kun eivät osaa ymmärtää keitä ne vääräuskoiset oli niinä menneinä aikoina ja miksi muslimit ja vääräuskoiset niinä menneinä aikoina sotivat keskenään. On suuri ero sokeilla jotka lukee pyhää kirjaa niin, että he luulee jokaisen lauseen tarkoittavan, että heidän on toimittava sen irralleen otetun lauseen mukaisesti. Ja heillä jotka osaavat ottaa kantaa kokonaisuuteen, eikä vain irralleen otetuista jakeista. 

 

2015-06-29
Äärioikeisto marssimassa Euroopassa

hyvin natsimaista touhua. Eurooppa unohtanut suuren häpeäpilkkunsa, nazismi ja hitlerin aikaiset karmeat tapahtumat ja joukkomurhat. Hyvähän noitten pikkumiesten on huudella, kun eivät ole tarpeeksi opiskelleet koulussa historiaa, eivät tiedä Euroopan mustastasta historiasta yhtään mitään. Toisin sanoen, eivät ole oppineet mitään historiassa tapahtuneista kauhuteoista. Kaikki toistuu tavalla tai toisella. Kaikki ihmiset ei kehity henkisesti, päin vastoin, he vajoavat entistäkin alemmaksi kehityksessään. 

 

2015-06-29
Euroopan näkemys muslimeista ja Islamista

on islamofobista...eräitten luulottelu...Hullumpaa logiikkaa on syyttää muslimeja kollektiivisesti joidenkin yksilöitten tai terroriryhmien pahoista teoista. Ei olemitää universaalista lakia jossa sanotaan että muslimien tulee tuiomita kaikkien muslimitaustaisten pahat teot, julkisesti
Ottakaa huomiion että eihän Suomen kansakaan tuomitse suomalaisten rikoksia julkisesti missään, suurin osa kansasta on hiljaa.
Yksikään muslimi ei ole vastuussa muitten teoista.
Sana muslimi tarkoittaa että on uskovainen muslimi, rauhaa rakastava muslimi, joka elää rauhallisesti uskontonsa kanssa.
Rikokset on kiellettyjä Islamissa. Terroristit ja muut pahantekijät ei enää elä Islamin mukaan, ovat erkaantuneet pois Islamista. Voi siis sanoa että terroristit ja muut pahantekijät on muslimitaustaisia, mutta eivät uskovaisia muslimeja.
Suuri viha meitä muslimeja kohtaan johtuu juuri siitä että kiihkoisat länsimaalaiset vetää kaikki muslimit saman kamma läpi, syyttäen kaikkia muslimeja.
Ja lisäksi se seikka aiheuttaa suurta hämminkiä eräissä länsimaalaisissa, kun heillä ei ole kykyä tutkia Islamin oppeja ja sen takia ovat kiihossaan joutuneet terroristien ansaan ja luulottelevat nyt että terroristit edustaa sitä ainoata oikeaa Islamia, he fanittaa terrorismia ja terroristeja ja terroristit kai on mielissään kun ovat saaneet apua länsimaisilta kiihkoilijoita jotka fanittaa heitä koko ajan

 

2015-06-30
Missä valtioissa saa harrastaa uskonnollista väkivaltaa muita kohtaan?...

Väkivalta uskonnon nimissä ei ole sallittua kait missään valtiossa. Tarkoitan yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä, ei heillä ole valtaa harrastaa väkivaltaa uskonnon nimssä, sillä valtioissa on lait ja väkivalta myös uskonnon nimissä katsotaan rikolliseksi ja tuomittavaksi tuomioistuimessa.
Se esim. millaiset lait on Iranissa ja Saudiarabiassa, on niitten maitten lait, joissa nuo valtiot sovelluttavat myös hudud. Hudud mukana laissa on hyvin harvassa lähi-idän valtiossa, mainittakoon Saudiarabia ja Iran, mutta sielläkin vain valtio antaa kuolemantuomioita, ruoskintaa, käsien katkonta tuomioita, yksittäiset ei saa sitä tehdä.
Tuo on totta että eräät kristityt käyttää henkistä väkivaltaa saadakseen syrjiä, koska väkivalta on laissa kielletty.
Mutta niinpä on väkialta kielletty lähi-idän maittenkin laissa.
Se että ihmiset käyttää väkivaltaa aseenaan, ei ole uskonnosta, se on ihan sen väkvaltaisen ihmisen omasta sydämestä kun väkivalta kumpuaa esille, oli sitten kysymyksessä fyyssinen väkivalta tai henkinen väkivalta. 

 

2015-07-02
Kuka on muslimi?

Et osaa lukea Koraania. Kaikki sen aikaiset sodat ja muut tapahtumat, on kertomuksia sen ajan oloista ja missään kohtaa Koraanissa ei sanota että olisi esim. sodittava samalla tavoin nykyään. Tästä monien länsimaalaisten kuvituksellinen paha Islam on, kun ette ymmärrä Koraania.
Khawardjit, siis uus-khawardjit, siis nykyajan terroristit käyttää Koraania hyväkseen saavuttaakseen mahtia ja valtaa ja rahaa, väkivallan avulla, pelottelemalla ihmisiä ja tappamalla heitä.
Ja sitten Koraanissa on myös hyvin paljon hyviä ohjeita uskovaiselle ihmiselle, Jumalan ohjeita, joita uskovaisen tulee noudattaa elämässään.
Jihadista sanon sen että yksikään oppinut ei ole ehdottanut jihadia kymmeniin vuosiin ja yksikään valtion johtajista ei ole päättänyt laittaa jihadia päälle moniin kymmeniin vuosiin, joten nykyaikana ei ole aikoihin ollut jihadia.
Se on vain terroristit, uus-khawardjit, jotka omin nokkinensa uppiniskaisesti kapinoivat muitten valtioitten johtajia vastaan ja kansaa vastaan. He toimii poliittisesti aatteensa kanssa ja pyrkivät toteuttamaan aatteensa väkivallan ja tappamisen avulla.
Ei, ei he pääse Paratiisiin, heitä odottaa helvetti.
Et näytä tietävän että jihadissa on säännöt, säännöt joita terroristit ei noudata.
Et varmati myöskään tiedä, mitä sana muslimi tarkoittaa, miten muslimin on elettävä jotta voisi kutsua itseään muslimiksi.
Hyvin moni muslimiutaustasta on vain tapamuslimeja, he ei usko ja elä Koraanin ja autetenttisen sunna mukaan, siksi he ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä muslimeja.
Lue täältä mitä muslimi on,
http://www.oocities.org/athens/rhodes/9005/Muslimi.html
Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.
Gud definierar sanna muslimer i Koranen:
"Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp".
(Koranen 25:63-64)
"Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud." 
(Koranen 2:177) 
http://www.konvertitguiden.com/grunder.shtml

 

2015-07-03
Ihminen voi muuttaa itsensä paremmaksi

Ihminen voi muuttua paremmaksi jos kykenee ajattelemaan että on mahdollisuus muuttua paremmaksi ihmiseksi. On siis ensin ymmärrettävä että tämä mahdollisuus on ja sen jälkeen alkaa toimia. Ensimmäinen tehtävä on tietenkin jäättää pahuus ja ilkeämielysyys pois elämästään, opetella kohtelemaan muita hyvin, olla auttavainen ja kaikkia ihmisiä rakastava. Tämän kun oppii, silloin on myös mahdollisuus kohottaa minäänsä, egoaan, pois egoismista, tai ehkä paremmin sanottuna, ei anna egolleen periksi, kääntää usein selkänsä vaativalle egolleen, ja sen sijaan alkaa etsiä henkistä kohottautumistaan paremmaksi. Tämä on mahdollista jos tajuaa että se on mahdollista. Kaikkihan on kysymyksessä siitä mitä itse ajattelee ja mitä haluaa tehdä itsensä kanssa. 

 

2015-07-03
Himokas ego

Se on hyvin vaikea muuttaa itseään paremmaksi ihmiseksi täällä maallisessa elämässä. Koko ajan sisimmässä kaikuu, minä, minä ja minä ja niin edelleen. Minä, ego haluaa päättää oman tahtonsa mukaan. Usein ego voittaa ja ihmisen sielu ei voi sille mitään. Mistä johtuu? Minän, egon egoistisuudesta se johtuu.
Kun tarkistelee omia ajatuksiaan, havaitsee vallan hyvin, että ego on asialla, sillä iänikuinen ja hyvä sielu on aina hyvä, mutta egolla on himokas halu voittaa sielun ja olla ilkeä, joskus paha. Kun ego voittaa, usein silloin ihminen huomaa sen ja häpeää omaa tyhmyyttään, kuitenkaan harvemmin tuomasta sitä julki muille, sitä häpeän tunnettaan. Jokaisella ihmisellä on omatunto joka kolkuttaa. Ihmiset yrittää usein peitellä, salata egon egoistisuutta, mutta usein se tulee kuitenkin esille, sanat näyttää millainen ihminen on, etenkin jos osaa lukea rivien välistä hieman :)
Täällä maallisessa elämässä se on opittava yrittämään voittamaan egoansa. Mitä hyötyä on ajatella vain henkistä kohottamista, jos ei ole osannut oppia laimentamaan egon negatiivistä valtaa ihmisessä. Elämme täällä maallisessa oppiaksemme. 

 

2015-07-03
Tasapaino maallisen ja henkisyyden kanssa

Jos ei uskalla tai osaa sopeutua maalliseen elämään, silloin ei osaa sopeutua henkisenkään elämään, koska maallinen osaaminen on oppimatta vielä, tämän takia monet henkisiksi itseään kutsuvat riitelevät ja ovat kiukkuisia, masentuneita ja minä, minä, minä, minä, kaikuu kuuluvana sanoissaan, minuus, ego hallitsee sellaista ihmistä vielä täysin sata prosenttisesti, toisin sanoen, se ihminen on edelleenkin maallisen egonsa vallassa, ei ole sopusoinnussa henkiseen maailmaan.
Jokainen ihminen voi opetella hallitsemaan enemmän egoaan, jolloin hyvyys näyttäytyy enemmän esille ja hyvyyden myötä saa myös henkisyyttä jos on haluja

 

2015-07-04
Näkemys hengellisyydestä

Korkeampaa näkemystä ei voi ymmärtää paljoakaan, jos ei ole opetellut ensin maallisen minänsä funktiota ja oppinut sivuuttamaan edes joskus egonsa vaatimuksia.
Me olemme Pallollamme oppimassa, jos emme halua oppia, joudumme tänne takaisin samanlaisiin oloihin tai miksipä ei huonompiinkin oloihin.
Maanpäällä ei tarvitse olla kärsimystä, ei ainakaan kaikille, jos älyää elää niin että elämästä tulee hyvä.
Viisaus punnitaan ihmisen sanoista, käytöksestä. Voi olla kuinka viisas olevinaan tahansa, mutta jos puheet on tyhmiä ja riitaisia ja syyttäviä ja ei tunne omaa minäänsä, silloin paistaa siitä ihmisestä ulos aivan tavallinen maallinen minuus, eikä mikään hengellinen ihminen.
Jos harahailee hengellisissä maailmoissa unitiloissaan joskus, ajatellen, että tämä riittää, silloin jää paljosta vajaaksi. ei tunne itseään, ei osaa kohottaa maallista minäänsä, silloin ei kykene kohottamaan hengellistä minäänsäkään, sillä hengellinen ja maallinen ihminen on tällä hetkellä täällä maailmassamme, yksi ja sama ihminen, ei ole samasta ihmisestä sekä maallista ja henkistä ihmistä yhtä aikaa.
Elämme maallisessa elämässä, täällä ja nyt, silloin meidän on osattava yhdistää mallinen minä hengelliseen minään, tasapainoon, muussat tapauksessa opit on oppimatta, jonka seurauksena saa tuonpuoleisen jälkeen samanlaisen elämän uudelleen, jotta oppisi, sama toistuu kunnes opit on opittu. 

 

2015-07-04
Sielu vs ego

Oman sielun voi haudata, jos ei ole kykene voittamaan edes joskus oman egonsa vaatimuksia. Näin sielu jää unohduksiin, kuin hautaan. Sielu ei koskaan pääse esille näyttämään mikä on hyvää, ja mikä on hengellisyyttä ihmisessä. Persoonallisuuttaan korjaamalla, lähestyy sieluaan.
Jos ei välitä korjailla persoonallisuuttaan, silloin on täysin egonsa vallassa vielä. jolloin hengellisyys ei pääse ihmisestä esille. 

 

2015-07-04
Opimme täällä ja nyt

Täällä ja nyt on opittava omasta itsestään, parannettava itseään, muualla kuin täällä et siihen pysty. Meni ihminen minne tahansa kuoleman jälkeen, vie se mukanaan täällä maapallolla oppimansa, tehtävänsä.
Minä puhun pitemmälle katsottuna, en ainoastaan vain unissa matkailuista. Puhun ihmisen tulevaisuudesta, maapallolla ja hengellisissä maailmoissa. Kehitys kaikki kaikessa, hengellissyyttään voi kohottaa täällä maapallolla, muualla et sitä voi oppia mitä maapallolla ollessan voi oppia, jos on halukas oppimaan. 

 

2015-07-06
Maahanmuuttajat ja menot/tulot, edelleenkin voittoa

Tätä nykyä maahanmuuttajien työttömyysaste on korkea, ja monet ovat hyvin riippuvaisia tulonsiirroista. Ylijäämää syntyy kuitenkin edelleen, koska maahanmuuttajissa on suhteellisesti suurempi osuus ansiotyöikäisiä ja pienempi osuus kuluja aiheuttavia vanhuksia kuin Ruotsissa syntyneissä, sanoo Arena Idén pääekonomisti Sandro Scocco.
- Näin ollen kulujen peittämiseen riittää se, että kuusi kymmenestä maahanmuuttajasta käy töissä ja maksaa veroja.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201...61771_ul.shtml
Och fortfarande täcker gruppen med utländsk bakgrund sina egna kostnader och ger en liten vinst, även om vinsten i dag är avsevärt mindre än på 1960- och 70-talen. Det fastslår en rapport från tankesmedjan Arena Idé, som Arenas chefsekonom Sandro Scocco i dag presenterar i Almedalen.
– Det innebär att Sverigedemokraternas idé om att finansiera försvarsutgifter eller att rädda äldreomsorgen genom minskad invandring helt enkelt inte

 

2015-07-07
Henkisyys

Henkinen elämä on sitä...että tutkitaan itseä...Yritetään karsia omia uskomuksia pois... jotta se aito rakkaus löytyisi sieltä...Henkisyys yksilölle on se...mikä on henkilön tietoisuudessa...nykytietoisuuden ja absoluuttisen totuuden välissä...Jokainen kävelee tätä polkua omalla tasollaan...omalla tavallaan...omassa tahdissaan...Henkisyyson itsensä tutkimista ja kohottamista... kohti suurempaa rakkautta. 

 

2015-07-07
Henkisyyden kohottaminen

Omasta itsestään sitä on lähtävä, tutkia itseään, lakaista pois omia uskomuksia, tuntea rakkautta sekä itseään ja muita kohtaan. Mitä suuremman rakkauden tunteen oppii tuntemaan, sitä hengellisemmäksi tulee....Henkisyys ei tule unimaailmoiden maailmoista, vaikka niissä vierailisi kuinka monta kertaa tahansa....Mikään ei ole ilmaista, mitään ei saa ilmaiseksi. On itse työskenneltävä itsensä kanssa, jotta voisi kehittyä hengellisesti. 

 

2015-07-07
Erilaisuus

Että maailman kaikki ihmiset on eri tasolla henkisesti, se on tämän hetkinen totuus. Sitä ei voi pyyhkiä pois. Se on hyväksytävä. Jotta erilaisuuden voisi hyväksyä, on ensin hyväksyttä oma itsensä ja rakastaa itseään, vasta sen jälkeen tulee kyky rakastaa myös muita, erilaisuudesta huolimatta. Se miten jotkut muut ajattelee muista, on niitten muitten mielipide asiasta. Jokaisella on oikeus omiin ajatuksiin erilaisuudesta. Tämän takia erilaisuutta nähdään maailmalla sekä positiivisesti ja negatiivisesti ja myös neutraalisti, sillä ei kaikki voi olla aina samaa mieltä. Tärkeintä on, että rakastaa itseään ja myös muita. Se miten muut taklaa erilaisuutta, on heidän asia, ei sinun, ja ei minun. Jokainen tavallaan. Ei kannata loukkaantua tai vihastua siitä miten muut näkevät erilaisuuden. Miksi takertua kiinni siihen mitä muut ajattelee tai sanoo? Tärkeintä se, miten itse tuntee erilaisuuden. Tunteissa on myös yksilöillä hyvin näkyvät erot. Mitä positiivisemmin hyväksyt erilaisuudet, sitä isommaksi kasvaa henkisyys ja tietoisuus.

 

2015-07-07
OBS

Selvyyden vuoksi:
OBS - Tämä on minun mielipide, ainoastaan vain minun. En sitä tyrkytä muille, ilmaisen vain omaa asennettani asiaan. 

 

2015-07-08
Rakasta itseäsi

Oppia rakastamaan itseään on todellakin vaikeaa, mutta sitten kun jo hieman osaa rakastaa itseään, silloin alkaa olo tuntua hyvältä. Monet voi huonosti ympäristönsä takia, tai ainakin luulevat voivansa huonosti mitä ympäristössä tapahuu, he antaa muitten vaikuttaa omaan psyykkiseen oloonsa.
Kun tarkistelee omaa itseään, myös niitä puolia joista ei pidä, juuri niistä puolista olisi alettava tykkäämään, sillä ne on minä, kaikkea kun ei voi itsessää muuttaa, silloin ei auta muu kuin hyväkstä ja alkaa akastaa itseään.
Jos ei vielä pysty rakastamaan itseään, voi rauhoittaa itseään ulkoilemalla, pitkillä kävelyreitellä. Voi myös affirmoida itselleen sanoen monen monta kertaa, esim. "olen hyvä ihminen", ja niin edelleen.

 

2015-07-08
Negatiiviset tunteet

Kun saa negatiivisiä tunteita, ei niitä saa laittaa piiloon, niitä on tutkittava ja hyväksyttävä ne ensin, sen jälkeen voi alkaa miettiä miten niistä pääsisi ohitse ja jollei pääse, antaa niitten olla ja yrittää mennä eteenpäin, ajan kuluttua negatiivinen tunnekkin laimenee jonkun verran.

 

2015-07-16
Jokaisella on vastuu omasta itsestä

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 

 

2015-07-08
Tutki egoasi

Kun ihminen tuntee voivansa hyvin, silloin voi tutkia egonsa tuotteita ja ehkä karsia jotain pois, sillä ego on loppujen lopuksi hyvin itsekäs usein. Sehän on itsensä kehittämistä jos uskaltaa olla kriittinen egolleen joskus.

 

2015-07-18
Annatko kaikkien kukkien kukkia?

Rauhallisesti, rauhallisesti, antakaa toinen toistenne elää kuvitelmissaan, filmeissään, missä tahansa, ainakin niin kauan kuin eivät toisten silmille hypi kuvitelmiensa kanssa. Se taitaa olla aika harvat jotka eläytyy täysin filmien maailmoihin :) Muut yrittää elää maallista elämäänsä niin hyvin kuin vain mahdollista. Äälkäämme unohtako, että jokainen etsii tasapainoa elämäänsä omalla tavallaan. Jotkut hakee apua filmeistä ja kuvitelmista ja unista. Ok, jos he tuntee tulleensa autetuiksi jollakin tavalla, niin älkäämmen väheksykö heidän tien valintaansa. Eräät meistä hakee tasapainoa elämäämme itse elämisestä, itsensä auttamisesta, sisäisen minänsä tuntemisesta. Kaikki tiet johtaa jonnekkin.

 

2015-07-25
Rakasta itseäsi ja lähimmäisiäsi

Jos ei rakasta itseään, ei kykene rakastamaan ketään muutakaan. Tällä ei tarkoiteta itsekästä itserakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä että olisi opeteltava tykkäämään/rakastamaan itseään niin että ei ole kateellinen, on tyytyväinen ulkonäköönsä ja henkiseen elämäänsä ja maalliseen elämäänsä. Kaikkea tuota, siis itsensä tykkäämistä, rakastamista ei tavoita, jollei ymmärrä alkaa parantaa itseään, tutkia sisäistä minäänsä, käyttäytymällä niin että on hyvä ihminen. Ja niin edelleen.....kun itsestään tykkää, rakastaa itseään, silloin on myös kykenevä rakastamaan lähimmäisiään, maailman kaikkia ihmisiä. 

 

2015-07-08
Negatiiviset tunteet

Kun saa negatiivisiä tunteita, ei niitä saa laittaa piiloon, niitä on tutkittava ja hyväksyttävä ne ensin, sen jälkeen voi alkaa miettiä miten niistä pääsisi ohitse ja jollei pääse, antaa niitten olla ja yrittää mennä eteenpäin, ajan kuluttua negatiivinen tunnekkin laimenee jonkun verran.

 

2015-07-16
Jokaisella on vastuu omasta itsestä

Jokainen on vastuussa omasta henkisestä tilastaan, sinäkin. Henkistä tilaansa voi parantaa, aina ei edes uskontoa tarvita siihen, jos on kykyjä ja haluja. Henkisyyttään voi parantaa uskonnolla, filosofialla, psykologialla ja omaa minäänsä, egoansa tarkastelemalla ja tekemällä parannuksia. Mutta ne parannukset on tapahduttava hyvyyden merkeissä, ei kiivailemalla ja ei fanaattisuudella.
Jos ei ymmärrä uskontoja, niitten oppeja, henkistä oppia, silloin näkee vain haluja tuomita muita, pilkata muita.... 

 

2015-07-08
Tutki egoasi

Kun ihminen tuntee voivansa hyvin, silloin voi tutkia egonsa tuotteita ja ehkä karsia jotain pois, sillä ego on loppujen lopuksi hyvin itsekäs usein. Sehän on itsensä kehittämistä jos uskaltaa olla kriittinen egolleen joskus.

 

2015-07-18
Annatko kaikkien kukkien kukkia?

Rauhallisesti, rauhallisesti, antakaa toinen toistenne elää kuvitelmissaan, filmeissään, missä tahansa, ainakin niin kauan kuin eivät toisten silmille hypi kuvitelmiensa kanssa. Se taitaa olla aika harvat jotka eläytyy täysin filmien maailmoihin :) Muut yrittää elää maallista elämäänsä niin hyvin kuin vain mahdollista. Äälkäämme unohtako, että jokainen etsii tasapainoa elämäänsä omalla tavallaan. Jotkut hakee apua filmeistä ja kuvitelmista ja unista. Ok, jos he tuntee tulleensa autetuiksi jollakin tavalla, niin älkäämmen väheksykö heidän tien valintaansa. Eräät meistä hakee tasapainoa elämäämme itse elämisestä, itsensä auttamisesta, sisäisen minänsä tuntemisesta. Kaikki tiet johtaa jonnekkin. 

 

2015-07-25
Rakasta itseäsi ja lähimmäisiäsi

Jos ei rakasta itseään, ei kykene rakastamaan ketään muutakaan. Tällä ei tarkoiteta itsekästä itserakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä että olisi opeteltava tykkäämään/rakastamaan itseään niin että ei ole kateellinen, on tyytyväinen ulkonäköönsä ja henkiseen elämäänsä ja maalliseen elämäänsä. Kaikkea tuota, siis itsensä tykkäämistä, rakastamista ei tavoita, jollei ymmärrä alkaa parantaa itseään, tutkia sisäistä minäänsä, käyttäytymällä niin että on hyvä ihminen. Ja niin edelleen.....kun itsestään tykkää, rakastaa itseään, silloin on myös kykenevä rakastamaan lähimmäisiään, maailman kaikkia ihmisiä. 

 

2015-07-26
Monenlaista rakkautta

Rakkautta on monelaista, on...rakkautta miehen ja naisen välillä, on sukupuolineutraalia rakkautta, on vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan, on lasten rakkaus vanhempiaan kohtaan, on rakkaus lähimmäisiään kohtaan, on rakkaus kaikkia maailman ihmisiä kohtaan.
Tuo viimeinen, rakkaus kaikkia maailman ihmisiä kohtaan, tuottaa hyvin monelle vaikeuksia. Valitettavasti monen lähimmäisenrakkaus ulottuu vain omaan itseensä ja ehkä lapsiinsa, perheeseensä.
Rakkaus ei siis ainoastaan vain ole sukupuolista kanssakäyntiä 
Man förlåter så länge man älskar
Google suomennos
Sinä annat anteeksi niin kauan kuin rakastat.

 

2015-07-27
Ateisti

Tyypillinen ateistin kanssa käyty Raamattu-keskustelu alkaa niin, että ateisti nostaa esiin jonkin ongelmalliseksi katsomansa Raamatun kohdan tai ristiriitaisuuden. Tämä ei kuitenkaan perustu hänen omaan Raamatun tuntemukseensa, vaan hän on kaivanut kohdat jostakin valmiista argumenttilistasta, joita netissä on riittämin.
Usein ateisti käyttää vanhaa raamatunkäännöstä, vaikka tuskin itse sitä edes tietää. Se johtuu siitä, että hän käynyt kopioimassa argumenttinsa Vapaa-ajattelijat ry:n sivuilta, jossa argumenttilistaa ei ole vaivauduttu päivittämään uuden käännöksen mukaiseksi.
Keskustelu päättyy suunnilleen siihen, mistä se alkaakin, koska ateistilla ei yleensä ole edellytyksiä jatkaa sitä pidemmälle. Jos yrittää selittää hänelle jotakin hänen esittämänsä kohdan kontekstista tai Raamatun eri liitoista, tai jos vertaa esitettyä kohtaa johonkin toiseen jakeeseen tai ylipäänsä jollakin tavalla jatkaa keskustelua, niin ateisti syyttää selittelystä ja poimimisesta. Ateistin käsitys Raamatusta on hyvin yksioikoinen.

http://aiheet.domnik.net/ai-2013/05/ateistit-raamattu

 

2015-07-28
Politiikot rasisteina, Suomessa ja Ruotsissa

Ruotsi on päässyt paljon pidemmälle rasismin vastustuksessan mitä esim. Suomi. Suomessa melko vapaastin edelleenkin verkossa olla rasistinen ilman että mitään tapahtuu. Pikku penskatkin Suomessa huutelee rasismiaan verkossa esim. minulle, muslimille. Modet on tosin joitakin rajuja vihanpurkauksia poistanut täältä foorumilta, mutta noormaalia taitaa olla mielipide että antaa kansan räyhätä verkossa, sittenpähän eivät räyhää reaalissa. Ruotsissa ei räyhätä yleisillä paikoilla verkossa enää tuolla tavalla. Rasismiin on puututtu rajusti. Se ei ole sananvapauden rajoittamista jos vastustaa rasismia, sillä rasismi on laissa kielletty, siis osoittaa rasismia jotain tai joitain kohtaan.
Kyllä se aika vielä Suomeenkin tulee, kun alatte toimimaan kovin ottein rasismia vastaan. Tai tuleeko? Tai tuleeko Suomesta lopulta Hitlerin ajan tapainen kansallissosialistinen maa joka syrjii täysin avoimesti maahanmuuttajia ja muslimeja etenkin?
Suomessa on nyt se paha juttu kun persut pääsi hallitukseen ja persuista eräät on äärioikeistolaisia, uusnatsien kanssa kaveroivia ja silti ovat hallituksessa mukana.
Ruotsissa Ruotsidemokraateilla ei ole pääsyä hallitukseen, siinä on yksi Ruotsin ja Suomen ero. Täällä ei päästetä ihan noin vain rasisteja hallitukseen. Muut puolueet ei ole vastuussa mitä sd ulvoo. Mutta Suomessa luulisi jo Soinin ja muitten puolueitten vaativan Immosen tapaista tyyppiä eroamaan tai erottamaan hänet persuista. Johan ulkomailla ihmetellään ja jopa naueskellaan persuille ja etenkin Soinille ja muille hallituksenne puolueille jos hyväksyvät Immosen tyyliset kirjoitukset, sen kirjoitus oli kuin olisi lukenut Breivikin kirjoituksia. Minne Suomi on menossa? 

 

2015-07-29
Fundamentalistiset ateistit ja fundamentalistiset uskovaiset

Fundamentalistiset uskovaiset ja fundamentalistiset ateistit käyttäytyvät ihan samalla tavalla...Kumpikin ryhmä huutelee oman uskomuksensa hyvyyttä ja pitää sitä ainoana totuutena ja syöttävät sitä joka päivä verkossa muille ainoana totuutena...Tässä asiassa fundamentalitiset ateistit ja fundamentalistiset uskovaiset on samanlaisia...ei paljoa eroa toisistaan...hyökkäävää ja tuomitsevaa heidän ulosantinsa on kummankin ryhmän...Ja sitä paitsi tavalliset ateistit ja fundamentalistiset ateistit, ei osaa Raamattua eikä osaa Koraaniakaan...silti he on olevinaan suuria uskonnontietäjiä

 

2015-07-29
Kansanedustajan käyttäytyminen

Kansanedustaja ajaa kansan asioita ja puolueensa yhteistä agendaa...silloin ei ole viisasta heittää mukaan omia mielipiteitään jotka esim. on ihmisarvoja alentavia ja syrjiviä...Tyhmä se sellainen politiikko on joka käyttäytyy sivistymättömästi...On kuitenkin otettava ehkä huomiion että nuo yksilöt...heillä on itsellään vaikeuksia itsensä kanssa...he ei kykene olematta heittämättä omia "sairaita" ajatuksiaan uskonnosta Islam ja muslimeista.

 

2015-0801
Puhdista luonnettasi, tule henkisemmäksi

Puhdista luonnettasi...luovu pahuudesta ja ilkeydestä...ala vaeltaa henkisen ihmisen tiet...täällä ja nyt...sillä olemme täällä ja nyt...muuta elämää ei ole juuri nyt...silloin on hyväksyttävä elämä...opeteltava elämään ja kohottamaan henkistä minäänsä korkeammalle...opettelemalla esim. käyttäytymään...lopettamaan kiroilu ja haistattelut...siitä on hyvä alkaa ja pikku hiljaa mennä eteenpäin.

 

2015-08-02                 
Rasismi, muukalaisviha

Rasismi, muukalaisviha...kohottaa aina päätään euroopassa...kun on paljon työttömyyttä ja lama ja suurin osa kansasta köyhiä työläisiä....Silloin monet on huolissaan elämästään ja hakee tilanteelle syyllistä, syntipukkia...tällä kertaa syntipukki heille on maahanmuuttajat...etenkin muslimit...ennenvanhaan juutalaiset oli syntipukkeja näille köyhille...Huonoina aikoina se on aika yleistä, että heikompi osa kansasta etsii syntipukin itselleen...silloin he kuvittelee, että kaikki olisi hyvin jos ei olisi maahanmuuttajia ja etenkin muslimeja...Ennen vanhaan taisi nuo heikot kansalaiset tehdä rikkaista aateleista syntipukkeja... ainakin ajatuksissaan...vieläkin lukee ja kuulee kun eräät suomalaiset syyttää ruotsalaisia, siis Ruotsin ruotsalaisia...Jos ei olisi nyt maahanmuuttajia ja etenkin muslimeja...keitä nuo heikommat laittaisi silloin syntipukeiksi? Savolaiset? Karjalaiset? Saamet? 

 

2015-08-08
Monikulttuurinen Suomi

Mikä vika monikulttuurissa on? Suomihan on koko ajan ollut monikulttuurinen ja saanut vaikutteita muilta kulttuureilta. Ruotsin vallan alla Ruotsi vaikutti hyvin paljon Suomen kehitykseen. Vaikka Suomessa ei paljoa taida asua amerikkalaisia, niin silti suomalaiset on omaksuneet hyvin paljon amerikkalaista kulttuuria.
On tiedettävä mitä sanalla monikulttuuri tarkoitetaan, se voi tarkoittaa eri asiaa.
Yksi mikä on varmaa, monikulttuuri ei ole rikollisuutta. Jos monikulttuuri olisi rikollisuutta, silloinhan Suomi olisi aina ollut erittäin monikulttuurinen koska Suomessa jo ennen valtion Suomi syntymistä on aina ollut rikollisia suomalaisia :) Jos monikulttuuri olisi rikollisuutta, niin miksi muukakalaisvihamieliset ei puhu rikollisuudesta kokonaisuudessaan, puhuvat vain maahanmuuttajien rikollisuudesta, eivät ole tietävinäänkään oman maalaisten rikoksia.
Jos kansalaiset alkaa ajatella rasistisesti ja väkivaltaisesti, totta, silloin väkivalta lisääntyy Suomessa.
Jos rasisti riehuu ja mellastaa, hän ei ole lainkuuliainen. Jokaisen moraali näyttää muille onko rasistinen tai ei.
Jos rikoksia haluaa vähentää, on otettava kaikkien rikokset mukaan ja yritettävä tehdä jotain yhteiskunnassa jotta rikokset vähenisi.
Usein kuulee, maassa maan tavalla, mutta kukaan ei silti voi määräillä miten muut elää, jos elävät lainkuuliaisina. Koko kansanyhmiä on tyhmää syyllistää eräitten rikollisten rikokksien takia.
Ei saisi unohtaa, että se on sivistyneen merkki jos osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikkia kohtaan.

Jokaisella maahanmuuttajalla on oikeus kieleensä ja kulttuuriinsa ja niitten ylläpitämiseen.

Lisäys edelliseen.
Suomen peruslaissa 17, sanotaan näin:
Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 

2015-08-15
Raiskaus

Misstänkta
Antalet misstänkta för våldtäkt var 1 010 personer 2014. Det är en minskning med 57 personer, eller fem procent, jämfört med 2013. Antalet misstänkta för våldtäkt har ökat sedan år 2005, från 613 personer till en högsta nivå på 1 130 personer under 2010. Ökningen kan sannolikt till viss del förklaras av den nya sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar, som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu rubriceras som våldtäkt.

https://www.bra.se/bra/brott-och-sta...xualbrott.html

 

2015-08-16
Rikos-liigat

Usein kun on tapetilla Malmö ja Göteborg, ampumisien, räjähdyksien ja murhien takia. Poliisit tietää suurin piirtein mistä on kysymys.
Ja jos on vuosia seurannut tapahtumia, murhia, ja pidätyksiä, tietää että kysymyksessä on jengien kamppailut keskenään, ja että kyseessä on useimmiten narkotiikka ja sen myynti. Rikosliigoja on monia.
Sociaalisissa medioissa, myös Suomessa, se näkyy olevan kuin päivän selvä asia että kaikki rikolliset olisi muslimeja. Noinhan ei tietenkään ole. Ei vaikuta siltä että fooumin suomalaiset tietäisi mitään näistä liigoista, heidän etnisyydestä ja sen takia syyttävät vain muslimeja.

- Hela 76 procent av gängmedlemmarna var första eller andra generationens invandrare, med stor tonvikt på ursprung från västra Asien eller östra Europa. Gängen var dock oftast multietniska till sin sammansättning, och påminner på så sätt om den organiserade brottsligheten i Chicago på 1920-talet, där kriminaliteten dominerades av andra generationens invandrare – fast från det då fattiga och konfliktdrabbade Europa.
- Merparten av gängledarna var mellan 18 och 29 år, alla var män. Hälften hade sitt ursprung i Mellanöstern, några var från Afrika och några från Skandinavien.
– Förorterna är en kittel av asylsökande och unga arga män med självpålagd offermentalitet, och för all del unga arga kvinnor också. De här personerna rättfärdigar sin kriminalitet med samhällets orättvisor.

http://fof.se/tidning/2015/5/artikel...a-gangens-makt

Kuten näette, en pimitä tietoa.

Liigoja:
lähi-itä
balkan
albanien
serbien
afrika
skandinavien

Ps. Medioissa ei puhuta mihin uskonttoon rikolliset kuuluu, mutta joskus tutkijat mainitsee etnisyyden lisäksi uskonnon.
albaner on sekä muslimeja ja kristittyjä. Balkan yleisesti ja serbien on etupäässä kristittyjä. Lähi-itä on muslimeja kun on Malmösta kysymys. Södertäljessä "mafia" on lähi-itä, mutta ovat kristittyjä.
Ja niin edelleen....

Knark ligger bakom sprängningar i Malmö
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6231125

(asiallinen blogi)
Krig om knarkmarknaden bakom sprängningar i Malmö
http://blog.zaramis.se/2015/08/13/kr...ingar-i-malmo/

Täällä on Svensson blogissa luettavaa kiinnostuneille.

Kriminella nätverk och gäng
http://blog.zaramis.se/artikelserier...verk-och-gang/

 


2015-08-16
Tappava väkivalta

Tappava väkivalta. Tutkijat sanoo tappavan väkivallan pienentyvän ajan mittaan. Toisekseen, voi sanoa että Ruotsissa murhia vähemmän mitä Suomessa vaikka täällä meitä maahanmuuttajia paljon onkin. Ja ei saa unohtaa sitä seikkaa että mukana on myös suomalaisia murhaajia,

Dödligt våld
Konstaterade fall av dödligt våld, därav dödligt våld mot man eller kvinna¹, 2005–2014. (Anmälda fall av dödligt våld där det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken).
Fakta
87 fall av dödligt våld konstaterades i Sverige 2014. Det är samma antal som 2013.
Offret var i 71 procent av fallen en man och i 29 procent av fallen en kvinna (2014).
I närmare en tredjedel (32%) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel än 2013 (30%).
63 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 anmäldes i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

https://www.bra.se/bra/brott-och-sta...-och-drap.html

 

2015-08-17
Syjintä on "syntiä"

Miksi ihminen haluaa edelleenkin painostaa muita ryhmiä ja pitää heitä huonommassa arvossa kuin itseään? Jos Jumala ei hyväksy homoseksuaalisuutta, on se Jumala joka joskus siitä rankaise homoja. Ihmisen ei pitäisi alkaa leikkiä Jumalaa ja syrjiä homoja. Raamattu ja ei Koraanikaan, ei niissä Jumala kehoita ihmisiä syrjimään muita. Kummassakin uskonnossa on teesit miten uskovaisen tulisi käyttäytyä. Ja siihen käyttäytymiseen ei kuulu muitten syrjintä. Minusta se on ruma ja paha tapa syrjiä muita, oli syrjivä sitten kristitty, muslimi, juutalainen, tai ateisti. Syrjintä ei ole sivistyneisyyttä. 

 

2015-08-20
Väljaropinion juni 2015

Kun katsotaan kokonaisuudessaan eri tahojen tehtyjä kyselyjä, niin niistä aina tehdään keskiarvo, joka osoittaa sen suunnilleen olevan kannatuksen mitä puoleilla on,
SR, siis Ruotsin radio, tekee joka kuukausi statistiikkaa puolueista monen kyselyjen perusteella,

Tässä kyselujen tulos kesäkussa 2015.

SR, siis Ruotsin radion keräämä statistiikka. Kyselyt on tehneet, Demoskop, Novus, Sifo, Skop ja Ipnos.

Sd kannatus on 16,4%
S kannatus on 26,7%
M kannatus on 25,4%

Sveriges Radio låter varje månad Novus Opinion göra en sammanvägnings av resultat från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos opinionsundersökningar.
- I den senaste visas opinionen för juni månad. Där hamnar SD på 16,4 procent samtidigt som S och M får 26,7 respektive 25,4 procents stöd.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21279957.ab

Ja alla ovasta Ruotsin radion linkistä näkee grafiikan staistiikasta kesäkuulle 2015.

Grafik: Svensk väljar*opinion, juni 2015
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6199408

Kuten grafiikasta näkee, niin sd on hyvin pieni verrattuna muihin blockeihin.
Ruotsissa vallitsee erilainen poliittinen systeemi.
Täällä on blockpolitiikka.

On 3 block:

V, S, MP kannatus kesäkussa oli 39,5%

M, KD, C, FP kannatus kesäkussa oli 40,9%

SD kannatus kesäkuussa oli 16,4%

Moni suomalainen muukalaisvihamielinen ei ymmärä blockpolitiikkaa. He vain tuijottaa aina sitä kaikkein suurinta tulosta mitä jokin kysely osoittaa, he ei halua katsoa kokonaisuutta, sillä katsomalla kokonaisuutta, näkee hyvin selvästi että SD ei pärjää noille kahdelle blockille. Vaikka sd saisi kokonaisuudessa sanotaan nyt vaikkapa 25% kannatuksen, ei se silti riitä koska nuo kaksi muuta blockia kumpainenkin on paljon isompia mitä sd olisi 

Andreas Johansson Heinö, statsvetare och knuten till den liberala tankesmedjan Timbro, menar att Yougovs undersökningar är svåranalyserade.
– Det som brukar vara tydligt är att SD brukar ha högre siffror än i andra mätningar, det är det mönster man kan se. Det säger i sig inget om de har mer rätt eller fel, men det är annorlunda i Yougovs, säger Johansson Heinö till Aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21279957.ab

 

2015-08-22
Väljaropinion juni 2015

 Ruotsalaisten puolueitten kannatus: kyselyjen tulos kesäkussa 2015

Tämä asia kun näkyy taas jälleen kerran olevan tapetilla......tässä lisää aiheesta

Muukalaisvihamieliset uskoo Yougov mätningiin. Muukalaisvihamieliset ottaa aina sen kyselyn jossa sdllä on korkein menestys ja sen nojalla he huutelee että nyt sd on niin ja niin suuri. Viimeksi huutelivat että nyt sd on Ruotsin suurin puolue. Ei sen puoleen, myös Aftonbladetissa oli samanlainen otsikko, mutta lehdet haluaa lukijoita, siksi laittavat dramaattisen otsikon jotta lukijamäää lisääntyisi. 

Ruotsissa on monta jotka tekee kyselyjä ja tuo Yougov on kaikkein epäluotettavin niintä.

Yougov valitsee itse paneelinsa ja lahjovat heidät. Jokainen osallistuja saa jonkun lahjan, esim. kalliin puhelimen. 
Muut kyselijät ei lahjo osallistujia ja eivät valitse osallistujia etukäteen. Ihminen joka on tietoinen, ei Yougov kyselyjen tuloksiin luota.
Aikaisemmin Yougov sanoi, että FI sai 10% kannatuksen ja Piratpartiet yli 5% kannatuksen. Ei se paikkaansa pitänyt, vaaleissa näki miten kävi
Nyt yrittävät mediassa parantaa sd asemaa ja saada ihmisiä kannattamaan enemmän sdtä. Yougov kysely tehtiin samaan aikaan kuin ICEA-murhat tapahtuivat. Sattumaako? Tai oliko suunniteltua?
Kun noille erikoisille puolueille halutaan enemmän kannatusta, silloin on Yougov asialla ja sillä tavalla ne puolueet saa mainosta ja lehdet saa myuös mainosta jotka niistä raportoi, mainosta ja lukijoita.
http://www.medievarlden.se/nyheter/2...undersokningen

Kun katsotaan kokonaisuudessaan eri tahojen tehtyjä kyselyjä, niin niistä aina tehdään keskiarvo, joka osoittaa sen suunnilleen olevan kannatuksen mitä puoleilla on,
SR, siis Ruotsin radio, tekee joka kuukausi statistiikkaa puolueista monen kyselyjen perusteella,

Tässä kyselujen tulos kesäkussa 2015.

SR, siis Ruotsin radion keräämä statistiikka. Kyselyt on tehneet, Demoskop, Novus, Sifo, Skop ja Ipnos.

S 26,7%
V 6%
MP 6,4%
M 25,4%
FP 5%
KD 3,7%
C 6,8%
SD 16,4%
FI 2,1%
övr.1,1%

On 3 block: 

V, S, MP kannatus kesäkussa oli 39,5%
M, KD, C, FP kannatus kesäkussa oli 40,9%
SD kannatus kesäkuussa oli 16,4%

Sveriges Radio låter varje månad Novus Opinion göra en sammanvägnings av resultat från Demoskop, Novus, Sifo, Skop och Ipsos opinionsundersökningar.
- I den senaste visas opinionen för juni månad. Där hamnar SD på 16,4 procent samtidigt som S och M får 26,7 respektive 25,4 procents stöd.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21279957.ab

Ja alla ovasta Ruotsin radion linkistä näkee grafiikan staistiikasta kesäkuulle 2015.

Grafik: Svensk väljar*opinion, juni 2015
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6199408

Kuten grafiikasta näkee, niin sd on hyvin pieni verrattuna muihin blockeihin. 
Ruotsissa vallitsee erilainen poliittinen systeemi. 
Täällä on blockpolitiikka. 

”Tveksamma undersökningar är en fara för demokratin”
http://www.svt.se/opinion/article3197153.svt

SD saluför en unken och främlingsfientlig nationalism.
http://www.sydsvenskan.se/opinion/me...m-ocksa-idag/?

Sd suosio ehkä kasvaa, nyt saa muut puolueet miettiä millä tavalla aikovat ottaa esille pakolaisten vastaanoton ja mitä tehdä olojen parantamiseksi.
On kuitenkin turha muukalaisvihamiehisillä ofotella että Ruotsi alkaisi vastustaa vastaanottoa. Parannus systeemin olisi tehtävä, mutta ei sd kaltaista hyökkäystä joka kohdistuu kaikkiin muslimeihin.

 

2015-08-22
Pakolaisia muslimimaissa vuonna 2013

1. Pakistan (1.6 million)
2. Islamic Republic of Iran (857,400)
3. Lebanon (856,500)
4 Jordan (641,900)
5. Turkey (609,900)
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html

 

2015-08-24
Assyrier/syrianer

Minulle on joskus joku IL-foorumilla sanonut että suomalaiset sanoo assyrier ja syrianer kaikista, syyrialainen.

Ruotsissa sanotaan hieman eri tavalla. Syyrian kansalaisia täällä sanotaan, syrier, siis syyrialaisia.

Mutta syrianer-suryoye ja assyrier esim. on asuneet kaikkialla lähi-idän eri maissa, vain pieni osa heistä tulee Syyriasta ja jos he tulee Syyriasta, ei heitä Ruotsissa kutsuta syyrialaisiksi ja ei he itsekkään kutsu itseään syyrialaisiksi. He on joko assyrier tai syrianer.

Nimitys syrianer on ruotsalainen nimitys heistä.

Tuossa on faktaa mikä ero on syrianer ja assyrier. Etkö tiedä että he kinastelee usein kuka on kuka ja mistä he on lähtöisin. Syrianer ja assyrier ei pidä itseään samana, he on kaksi eri haarautumaa. Pitävät itseään eri kansoina. Etenkin syrianer sanoo että he ei ole sama kansa kuin assyrier.

assyrier ja syrianer, eroavaisuus

Assyrierna: Anser sig härstamma från det forna Assyriska riket som upphörde att existera 612 före Kristus. Benämningen är således etnisk och inte kyrklig. Assyrierna anser att folket är fördelade bland olika kyrkor, som den *kaldeiska, den östassyriska kyrkan, den Syrisk-ortodoxa kyrkan, den Syrisk-katolska kyrkan. Men assyrierna anser att alla, oberoende av dessa kyrkotillhörigheter, är samma folk.

Syrianerna: Anser sig härstamma från arameerna, ett semitiskt folkslag. De anser däremot inte att det finns några belägg för kopplingar tillbaka till det Assyriska riket. Den övervägande delen av gruppen tillhör den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Syrianerna anser att det finns assyrier, men det är de så kallade öst*assyrierna eller Nestorianerna från i huvudsak nuvarande Irak. Men dessa ska, enligt syrianerna, inte förväxlas med huvudparten av de ortodoxt kristna som kommer från sydöstra *Turkiet, Syrien och Libanon och som i dag kallar sig assyrier – de är i själva verket är syrianer, anser man.

Assyrier/syrianer är dock Sveriges namn på gruppen.

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.19...yrianska-sidan

Syrianer
http://mariakyrkan.org/Syrianer.html

http://www.arameiska.se/Aram_Baryamo...torianerna.htm

http://sauf.nu/page.php?p=47&m=61

Assyrian vs. Syrian naming controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people

 

2015-09-04
Sananvapausesta hieman

Alla oleva artikkeli hesarista on lukemisen kelpoinen, kirjoittaa muunmuassa:

Solvaajat nolaavat itsensä. Kukaan ei ota törkeästi käyttäytyvää ihmistä tosissaan.

Uhkailijat ja herjaavat voivat silti tärvellä paljon arvokasta. Heidän olisi syytä opetella suomalaisia tapoja.

Nuo ylläolevat tavat kirjoittaa, ilmaista itseään, on tyhmien tapa keskustella. eivät osaa käyttäytyä, eivät osaa kunnon ihmisen tapoja vielä. Ymmärrän että kiukustuttuaan on se helppo laukoa uhkauksia ja herjoja, mutta kun eräät laukoo niitä jatkuvasti, silloin laittaa ajattelemaan että mikä heitä vaivaa. Sellaiseen missä reagoitsen, sellainen on kai myös olevinaan sananvapautta, "tyhmän" sananvapautta, jossa herjat ja viha paiskitaa vasemmalta oikealle. Tuollaista käytöstä monet muukalaisvihamieliset käyttää tälläkin foorumilla, sananvapauden varjossa heittelevät herjojaan ja vihaansa.
Minä en myöskään välitä heistä, en luota heidän sanaansa yhtään, sillä he ei tarkoita sanoillaan hyvää. Sellaiset ylilyönnit sananvanauden suojissa pilaa sen paikan maineen missä tuolla tavalla sallitaan räyhätä.

Minä olen aina kannattanut sananvapautta, käytänhän sitä itsekkin. reagoitsen vain rasistisiin kirjoituksiin ja herjoihin ja ivauksiin joita täällä heitetään eräitten päälle jatkuvasti eräitten taholta.
Reagoitsen myös siihen kun eräillä on tällä foorumilla tapana herjata kokonaista kansanryhmää ja syyttävät koko kansaa joidenkin teoista..
Samoin reagoitsen siihen kun uskonnonvapautta vastaan toimitaan, ei haluta antaa uskoa uskontona mukaan vaikka usko ei ole paha ja tappava. Silti syytetään kollektiivisesti muitten pahoista teoista.Tämänkin ymmärrä, sillä monet uskovaisia herjaavat ei osaa uskonnontoja, he on vain etsineet itselleen pieniä osia uskonnoista tai sen tulkitsemisesta, jotta voisivat herjata uskovaisia. Koskaan ei auta selittely tai opetus, heidän päähän ei mene opetus ja tieto, he haluaa pitää herjaavan tapansa.

Mitä tulee maahanmuuttoon, minä en sekaannu suuriakaan Suomen maahanmuuttopolitiikkaan, annan Suomen politiikkojen päättää ja luotan että he tietää mitä tekevät.

Kunnioitan Suomen hallitusta, koska he on halukkaita auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Miten ja kuinka paljon he aikoo avustaa, se on heidän päätettävissä, siihen en sano mitään. 

.................................................. ...
Demokratiassa ihmisiin luotetaan: heille annetaan vapauksia, koska heidän uskotaan käyttävän niitä oikein.

Diktatuurissa vapaudet evätään, koska vallanpitäjät eivät usko kansalaisiinsa vaan pelkäävät, että vapauksia saadessaan nämä tärvelevät kaiken.

Maailmassa moni haluaa olla kuin Suomi. Harva haluaa olla kuin Etiopia. Siksi meidän on puolustettava sananvastuutamme.

Jokainen muistaa hiekkalaatikolta sen tyypin, joka heitteli muiden ämpärit pusikkoon ja huuteli sen jälkeen: "Suomi on vapaa maa." Monet heistäkin ovat koulutuksen ja elämänkokemuksen saattelemana kasvaneet järkeä ja omatuntoa käyttäviksi ihmisiksi.

Solvaajat nolaavat itsensä. Kukaan ei ota törkeästi käyttäytyvää ihmistä tosissaan.

Uhkailijat ja herjaavat voivat silti tärvellä paljon arvokasta. Heidän olisi syytä opetella suomalaisia tapoja.


http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1440299020464

 

2015-10-09
Vierasta kulttuuria pelkäävät

He jotka kuvittelee 10%-20% ulkolaisten valtaavan Suomen ja suomalaisuuden ja laittavan omansa tilalle, sellaiset ihmiset ei ymmärrä miten esim. suomalaista kulttuuria pidetään yllä, pysyvänä, sen takia he mölisee ja kiukkuilee ja syyttää ulkolaisia. Jos suomalainen kulttuuri häviäisi, kenen vika se oliisi? Suomalaisten oma vika kun jättävät kulttuurinsa ja eivät ole älykkäitä pitämään kulttuuriaan. Sillä kukaan ei tyrkytä vierasta kulttuuria suomalaiselle, suomalainen päättää itse ja jos hän päättää kuten muukalaisvihamieliset että Suomen kulttuuri on mennyttä, silloin se on mennyttä, kun eivät älyä itse pitää kiinni kulttuuristaan.
Ulkolaiset ei syö suomalaista kulttuuria loppuun, eivät syö sitä ollenkaan, heillä on oma kulttuuri ja loppujen lopuksi he ottaa hieman Suomen kulttuurista omaan kulttuuriinsa ja näin ollen he elää monikulttuurisena.
Suomalainen puolestaan tekee myös niin kuin itse haluaa, joko sekoittaa hieman vierasta omaan kulttuuriinsa, tai pitävät kiinni suomalaisesta kulttuurista kynsin ja hampain.
10-20% ulkolaisista Suomessa asuvista ei pysty hävittämään Suomen kulttuuria. Jos suomalainen kulttuuri häviää noin pienen ulkomaalaisryhmän takia, on vika suomalaisissa itsessään, heidän omassa heikkoudessa kun vähättelevät itseään ja kulttuuriaan niin huonoksi että 20% ulkolaisista kykenisi hävittämään suomalaisen kulttuurin.... 
----Arabikulttuuri esim. ei ole sen huonompi mitä suomalainen kulttuuri. Muukalaisvihamieliset ei halua tutustua kulttuureihin, antavat vihamielisyyden ja pelon värittää ajatuksiaan koko ajan.
Suomalainen kulttuuri tarvitsee vivahteita muista kulttuureista koko ajan. Kaikki kulttuurit vaikuttavat aina jonkin verran toisiinsa. Näin on ollut aina ja tulee olemaan tulevaisuudessakin näin.
Muukalaisvihamielisten kirjoitusten perusteella kuvittelevat maahanmuuttajia aseellisiksi ja sotiviksi indiviideiksi.
Se on muukalaisvihamieliset jotka sotii sanojen kanssa, verbaalisti siis, he on niitä ainuita sotijoita Suomessa, sotivat sanojensa kanssa, toivottavasti pysyvät sillä tasolla, eivätkä tartu aseisiin ja ala tappaa maahanmuuttajia. Heillä se on paljon suurempi potentiaali alkaa räyhäämään ja tappamaan, mitä ulkomaalaisilla. Ulkolaiset on aika hiljaa, Se on muukalaisvihamieliset jotka vinkuvat ja narisevat ja ovat tyytymättömiä kaikkeen, jopa itseensä ja kulttuuriinsa, kun heillä ei näytä olevan älyä edes pitää suomalaista kulttuuria yllä. Muukalaisvihamieliset on roskajoukko Suomessa 

Kommentit

Ladataan...