Ramadan är som en påminnelse varje år.

Godhet, vänlighet, hjälpsamhet, sunt leverne...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramadan


------------------------------------------------------------------------------------------

Homosexualitet i Islam.

Det är en tolknings sak. Koranen förbjuder väldtäkter, man mot man. Koranen förbjuder inte homoseualitet. En kärleksfull tolkning är alltid mer värdig än en fundamentalistisk människohatande tolkning.

– Mange muslimer har ikke kunnskaper om islam. Det står ikke noe sted i Koranen at homofili er forbudt. Det som ble skrevet i Koranen om homoseksualitet, viste til voldtekter av menn, sa han. Dette synet støttes av en av Narvesens informanter. Som lesbisk har hun funnet god støtte i Koranen.http://dt.no/eiker/forsket-pa-homofile-muslimer-1.5934460


--------------------------------------------------------------------------------------

Imam Kashir Virk, ahmadiyya muslims tro om homosexualitet, antisemitism och kvinnor.

Angående kvinnor har Koranen, som är muslimernas heliga skrift och källan till dess lära, på flera ställen påbjudit männen att behandla dem med respekt och värdighet.  Detta innebär bland annat att varhelst man stöter på kvinnliga arbetskamrater i arbetslivet så ska de behandlas med särskild respekt. Sedan angående löner så står det på ett annat ställe:

Sedan uppmärksammas även särskilt vissa muslimers antisemitiska utspel. Det stämmer att Koranen på vissa ställen använt hårda ordalag mot Bokens Folk. Men även detta måste ses i ett sammanhang. Under tidig islamisk historia levde muslimer tillsammans med Bokens Folk i Medina, och de hade slutit ett förbund med varandra om att skydda staden gemensamt från resten av Arabien, som var fientligt inställda mot muslimer. Men detta förbund bröts av judarna vid flera tillfällen, och de konspirerade tillsammans med fienden för att utplåna islam och mörda dess grundare. Alla dylika verser mot Bokens Folk i Koranen berör just denna inställning hos judarna, då de trots att ha slutit ett förbund med muslimerna komplottade tillsammans med fienden för att utplåna islam.

Sedan angående homosexualitet ska det vara föstått att ingen muslim är en homofob. Läran om medmänsklighet i Koranen omfattar alla människor på jorden, och ingen får uteslutas pga av sin läggning eller ras etc. Men islams lära påbjuder varje muslim att själv avstå från homosexualitet. Även om han känner att han har en sådan läggning måste han överväga vad han anser vara Guds lära och försöka efterleva den, även om det innebär att han måste undertrycka sina passioner. Denna fråga står helt mellan honom och hans relation till Gud. Som individ ges han ingen rätt till att blanda sig in i vad andra gör, och samma rättighet kan han själv utkräva från samhället.

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/17/debatten-kring-omar-mustafas-har-lett-till-en-h-lsosam-diskussion


--------------------------------------------------------------------------------------

Aaishahs ålder?


Ancient Israelite Marriage Customs
’Frun skulle tas från en vidare familjekrets (vanligtvis vid pubertetens början eller runt 13 års ålder) för att behålla familjens renhet.’’ http://www.theology.edu/marriage.htm

Ordet "almah" är hebreiska och betyder "ung kvinna eller tonåring". Gerald Segal skriver i sin bok The Jew and the Christian Missonary’’, (Ktav Publishing House 1981 sidan 28 ):
’’Det bör noteras, att i bibliska tider gifte sig kvinnor vid en tidig ålder.’’ 

’’To Raise The Age of Consent’’ 1885-1994", står det:
‘’Amerikanska reformatörer chockades att upptäcka att lagarna i de flesta staterna hade satt äktenskapsåldern till 10 eller 12, och i en stat, var äktenskapsåldern endast 7.’’http://womhist.alexanderstreet.com/

Nadia Abbott skriver i sin bok ’’Aisha – The Beloved of Mohammed’’, Al-Saqi Books, London 1985, på sidan 7:
’’Det är inte klarlagt exakt när äktenskapet skedde. Enligt en del versioner så var det i månaden Shawwal år 1, det är 7 eller 8 månader efter ankomsten till Medina, men enligt andra, så skedde det inte till efter slaget vid Badr, vilket betyder Shawwal under andra året av Hijrah (utvandringen). Inte i någon av versionerna anges det något om skillnaden i ålder mellan Muhammad och Aisha eller om brudens späda ålder som på sin höjd kan ha varit 10 år och som fortfarande var förtjust i sin lek.’’ 

Age of consent
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent#Ages_of_consent_in_various_countries

äktenskapsåldern i Mexico och på Filippnerna endast 12 år, I Guyana, Japan, Sydkorea, Spaninen och Swaziland är äktenskapsåldern 13 år.

Definition av pedofili Encyclopaedia Britannica, 1998 mukaan:
’’Pedofili är psykosexuella störningar där en vuxens upphetsning och sexuella tillfredsställelse framträder i huvudsak genom sexuell kontakt med barn som inte kommit in i puberteten. Den typise pedofilen kan inte finna tillfredsställelse i en vuxen sexull relation och kan ha dåligt självförtroende, och kan se sexull aktivitet med ett barn som mindre hotfullt än med en vuxen.’’


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Muslimer, judar, kristna, samma regler

Koranen, Bibeln, likheter

Följande tekst är kopierad från:
Källa:
 http://www.islamguiden.com/bibel.shtml#.Ucwkvc6e614


Av: En syster i Islam

Ofta reagerar människor över olika handlingar av Gudsdyrkan som vi muslimer utför, många av dessa handlingar praktiserades av de tidiga profeterna och är nämnda även i Bibeln. Dessa handlingar återkommer på flera olika ställen i Bibeln, med samma budskap. Vi har endast tagit med vissa av dem. Här följer några av dem.


--------------------------
Muslimer utför vissa rörelser vid bön. Bönens olika rörelser i Bibeln:

Om Jesus: "Han gick lite längre bort, och kastade sig till marken och bad" (Bibeln Matteus 26:39)

Om Moses: "Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad" (Bibeln Andra Moseboken 34:8 )

Om Moses och Aron: "Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten" (Bibeln Fjärde Moseboken 20:6)

Om Abraham: "Då föll Abraham ned på sitt ansikte…"(Bibeln Första Moseboken 17:3)

Om Joshua: "Då föll Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig…" (Bibeln Joshua 5:14)

Om Ezra och folket: "Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden"(Bibeln Nehemiah 8:6)

"Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll" (Bibeln 1 Timotheosbrevet 2:8 )

"Elia hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän" (Bibeln Första Konungaboken 18:42)

"Och Herren talade till Mose och sade: "Gå bort från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem." Då föll de ned på sina ansikten. "(Bibeln Fjärde Moseboken 16:44-45)


----------------------------
Muslimer hälsar varandra med "Assalamu Alaikum", vilket betyder-"frid vare med dig" - Jesus hälsade på samma sätt:

"Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!" (Bibeln Lukas 24:36)

"Stig in i huset med en fridshälsning" (Bibeln Matteus 10:12)


--------------------------------
Muslimer använder sig ofta av uttrycket -"Insha-Allah" vilket betyder -"om Gud vill" - även dessa ord finner vi i bibeln:

"Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: "Om Herren Vill, får vi leva och göra det eller det." (Bibeln Jakob 4:14-15)


-----------------------------
Att be från gryningen till kvällen - muslimer ber fem gånger per dygn -i bibeln kan vi läsa följande:

"Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara höglovat" (Bibeln Psaltaren 113:3)


--------------------------
Att be under vissa tider på dagen - muslimer ber vid speciella tidpunkter:

"Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen" (Apostlagärningarna 3:1)

"Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt." (Bibeln Första Timotheosbrevet 5:5)

"Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?" (Bibeln Lukas 18:7)


-------------------------------------
Muslimer tvagar (på arabiska wudo) sig inför bön. Bibeln berättar följande:

"Och Mose och Aron och hans söner tvättade senare sina händer och fötter med vatten ur det. Så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose." (Bibeln Andra Moseboken 40:31-32)

"De som låter inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten…" (Bibeln Jesaja 66:17)


--------------------------------------
"I Bibeln nämns Bönens hus"-detta översatt till arabiska blir Masjid och på svenska moske

"Och han sade till dem: Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus…" (Bibeln Matteus 21:13)

"…Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för allt folk." (Bibeln Jesaja 56:7)

"Och han sade till dem: "Det står skrivet: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste." (Bibeln Matteus 21:13)


------------------------------------
Muslimer fastar månaden Ramadan och uppmuntras till frivillig fasta. Fasta föreskrivs även i Bibeln:

"När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till slut hungrig" (Bibeln Matteus 4:2)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Bibeln Matteus 5:6)

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar….."(Bibeln Matteus 6:16-18 )

"Och jag lät där vid Ahavaströmmen, utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud…" (Bibeln Esra 8:21)

I uppslagsdelen i Bibeln kan man läsa följande: "Den enskilde kunde också fasta frivilligt i nytestamentlig tid vanligen på måndagar och torsdagar. Att göra detta varje vecka blev ett tecken på särskild sträng fromhet. (Bibeln Lukas 18:12)


------------------------------------
Muslimer uppmanas till allmosor (sadaqa) -välgörenhet. I Bibeln kan vi läsa följande:

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himmelen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda belöna dig." (Bibeln Matteus 6:1-4)


------------------------------------
Muslimer äter inte griskött, blod eller självdöda djur. Bibeln förbjuder också det.

"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8 )


------------------------------
Längre ned i samma kapitel vers 21 kan man läsa följande: "Ni skall inte äta något självdött. Åt främlingen som bor inom dina portar må du ge sådant och han må äta det. Eller också må du sälja det åt en utlänning…???

"…de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

"…avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)

"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem, förtär något blod, så skall jag vända mitt ansikte mot honom som förtär blodet och utrota honom ur hans folk" (Bibeln Tredje Moseboken 17:10)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)


---------------------
Det är förbjudet för muslimer att dricka alkohol. I Bibeln förklaras tydligt varför.

"Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet" (Bibeln Hosea 4:11)

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra- ingen sådan får ärva Guds rike (Bibeln Första Korinthierbrevet 6:9-10)


--------------------------
I Islam är det förbjudet med ränta. Bibeln förbjuder också ränta.

"Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta" (Bibeln Andra Moseboken 22:25)

"Du ska inte ta någon ränta av din broder, varken på pengar eller på livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på" (Bibeln Femte Moseboken 23:19)

"Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka." Bibeln (Lukas 6:34)

"…ockrar och tar ränta - skulle då denne få leva? Nej, han skall inte få leva, utan eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden. Hans blod skall komma över honom." (Bibeln Hesekiel 18:13)


-----------------------------
Muslimer slaktar och offrar ett får vid barnafödelse. Detta nämns även i Bibeln.

"Och när hennes reningsdagar är till ända, vare sig efter son eller efter dotter, skall hon föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer… (Bibeln Tredje Moseboken 12:6)

Detta gjordes även vid Jesu födelse. Lukas 22-27


---------------------------
Muslimer omskär sig. Jesus och Abraham och samtliga israeliska profeter var omskurna.

"När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande" (Bibeln Lukas 2:21)

"Och Gud sade ytterligare till Abraham: "Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, likaså den hemfödde tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är av din säd. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för pengar. Och så skall mitt förbund vara på ert kött betygat som ett evigt förbund. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. (Bibeln Första Moseboken 9-14)

"Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som var köpta för penningar, allt manskön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var nittionio år gammal. När hans förhud blev omskuren och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismael. Och samtliga män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som var köpta för pengar från främmande folk, blev omskurna tillsammans med honom." (Bibeln Första Moseboken 17:23-27)

"Och Abraham omskar sin son Isak när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade befallt honom." (Bibeln Första Moseboken 21:4)


----------------------------
Om omskärelse

står det i uppslagsdelen (i Bibeln): " Enligt gamla testamentet är den anbefalld av Gud som ett speciellt kännetecken för Israels folk och som en påminnelse om dess förbund med Honom. (1 Mos 17:9, 3 Mos 12:3, Joh 7:22) Trots alla dessa verser som vittnar om omskärelse så blev den en mycket "het" och omdiskuterad fråga som bidrog till att splittra människor efter Jesu tid.


-----------------------------
Polygami (månggifte) finns i Islam. Även i Bibeln finns polygami:

"Tar han sig ännu en hustru, så må han inte göra någon minskning i den förras kost, beklädnad eller äktenskapsrätt." (Bibeln Andra Moseboken 21:10)

"Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han försmår…" (Bibeln Femte Moseboken 21:15)

"Han hade två hustrur…" (Bibeln Första Samuelsboken 1:2)

"Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur…" (Bibeln Andra Samuelsboken 2:2)

"Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jakobs vadställe" (Bibeln Första Moseboken 32:22)


-------------------------------
Muslimska män uppmanas att bära skägg. Mannen uppmanas även i Bibeln att bära skägg:

"Ni skall inte rundklippa kanten av ert huvudhår, inte heller stympa kanten av ditt skägg." (Bibeln Tredje Moseboken 19:27)

I Bibeln nämns det på flera ställen, att profeter och troende bar skägg. Se te x. Esra 9:3, Tredje Moseboken 21:5, Nehemja 13:26


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Islam är mångsidigdet finns många olika tolkningar

Det finns många olika slags Islam...många olika tolkningar...var och kan även själv tolka Islam så positivt som möjligt. Det finns vissa som anser att bara fundamentalistiskt Islam är den enda rätta Islam och att fundamentalisterna är dom enda muslimer. Det finns både muslimska fundamentalister och västerländka fundamentalistiska islamofober.


----------------------------------------------------------------------------------------

Religiösa citat HBTQ-personer.

BIBELN - KRISTENDOM

3 Mosebok 18:22 ”Du skall inte ligga hos en man som en man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse”

3 Mosebok 20:13 ”Om en man ligger hos en annan man som man ligger hos en kvinna så gör båda en styggelse.”

5 Mosebok 22:5 "En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant."

Romarbrevet 1:26 ”Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.”

1 Korinthierbrevet 6:9-10 ”Inga otukiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, (…) ingen sådan för ärva guds rike.”

KORANEN - ISLAM

Sura 7:91 ”Måste ni begå sådana skamliga gärningar som ingen i världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!”

Sura 26:165-166 ”Måste ni, ensamma i hela världen söka er till ert eget manliga kön, och förbigå dem som er Herre har skapat hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!”

VEDALITTERATUREN - HINDUISM

Srimad-Bhagavatam 3.20.26 ”Min Herre Brahma, skydda mig från dessa syndfulla demoner som rasar med en lust för homosexualitet och som har kommit för att anfalla mig!”

PALI TIPITAKA - BUDDHISM
Tredje regeln ”Jag antar träningens regel att inte gå fel i sexuell njutning.”

RFSL. http://www.rfsl.se/?p=418

HBTQ: http://www.egaliaung.se/hbtq-820908

Egalia: http://www.egaliaung.se/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islamkristendom och judendom

Islam säger: ’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’(Koranen 2:62 )---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedanstående är enbart på finska.

Konvertiittis- tai pika-oppineen syndrooma.

Fanaattiset konvertiittinaiset (ja miehet), heidän pikaisesta tulosta Islamiin ja heidän ylväs ja uhoileva näkemys omasta paremmuudesta uskostaan perustuen, näkevät itsensä oppineimmiksi kuin kaikki muut.

Tämä taitaa påteä hyvin moneen käännynnäisiin, etenkin naisiin. Naiset haluavat näyttää pukeutumisellaan yhteiskunnalle, muille, mihin uskoon kuuluvat, he haluavat huomiota osakseen ja samalla haluavat näyttää kuuluvansa siihen ainoaan ja oikeaan uskon haarautumaan, mihin uskontoon he sitten kääntyvätkin. Kaiken uskoisissa konvertiiteissa on noita vaatteitten vaihtajia jonkin verran.

Onneksi enemmistö käännynnäisistä ei himoitse huomiota osakseen, heille kaikkein tärkeintä on usko, ei uskon näyttäminen muille tai paremmuus kompleksi.

Mitkä ovat konvertitiksen oireet?

Tästä kauheasta taudista kärsivä uusi muslimi on helppo tunnistaa. Ensimmäisiä tunnusmerkkejä on radikaali muutos ulkonäössä. Tämä tapahtuu sairastumisen alkuvaiheessa; ”normaaleiden” vaatteiden tilalle astuvat niqab, kufi ja thobe. Usein tällainen henkilö kävelee ympäriinsä miswak kädessä. Hän myös maustaa puheensa erilaisilla arabismeillä, joiden todellista merkitystä hän ei tiedä, ja joita hän ei osaa lausua oikein. Hän puhuu pitkään ja hartaasti ”islamilaisesta identiteetistään,” ja ”muslimiudestaan”. Sairauden puhkeamisvaiheessa he alkavat kuvitella kaikkien olevan muslimeita vastaan (vaikka todennäköisempää on, ettei tällaista vastakkain asettelua juurikaan esiinny). He kiistelevät usein lakiopillisista kysymyksistä kaikkien ja ihan kenen tahansa kanssa - oli kyseessä sitten toinen juuri muslimiksi kääntynyt, tai Azharista valmistunut oppinut (tokikaan he eivät oikeasti tiedä, mitä fiqh tarkoittaa...) . Vakavin oire on kaiken näkeminen musta-valkoisena: se, mikä on heidän mielestään hyvää on totta, ja se mitä he eivät ymmärrä on bid'a ja haram ja niin edelleen. He pitävät itseään ainoina ”todellisen islamin” harjoittajina ja tuomitsevat täten miljoonat muut.

Seuraavassa Abdul Hakim Muradin selitys konvertitiksen ”vakavasta puolesta”:

"Melko ymmärrettävästi lähes kaikki muslimit valitsevat ensin ehdottoman kannan. Kaikki hurskaiden muslimien keskuudessa tapahtuva on taivaallisen ihanaa; kaikki uskonnon ympyrän tuolla puolen tapahtuva taas saatanallista. Tämän näkökannan viehätys piilee sen yksinkertaisuudessa; käännynnäinen näkee uudelleen järjestetyn maailman kuvansa tyydyttävän musta-valkoisena; He vastaan Me, Paha vastaan Hyvä.”
Jos toiset muslimit lähestyvät pika-oppinutta puhuakseen hänen käyttäytymisestään, kokee hän yleensä tarvetta puolustautua. Konvertitiksesta kärsivä tekee selväksi, etteivät häntä kiinnosta tippaakaan luennot, kirjat, ohjelmat jne. jotka käsittelevät islamin historiaa, lakioppia, tai hengellisyyttä. Sen sijaan hän on ylivertaisen kiinnostunut hijab-väittelyistä, sekä muslimit vs. kristityt- asetelmista.
Useimmat uudet muslimit alkavat kuitenkin pian nähdä konvertitiksen tuolle puolen. Mutta ne, jotka palaavat islamiin, koska kaipaavat itselleen identiteettiä, ovat tuomittuja vaeltamaan sektien ja faktojen peilisalissa, jatkuvasti etsien sitä täydellistä ryhmää, joka antaisi heille heidän epätoivoisesti kaipaamansa erityisyyden ja ylivertaisuuden tunteen. Ne, jotka palaavat islamiin omakuvaansa etsien, kokevat perinteisten muslimi-kulttuureiden moninaisuuden sietämättömäksi. Epävarman identiteetin omaavaa viehättää totalitaarisuus.
Nykyään monet uudet muslimit kokevat itsensä uhatuksi, sillä monet eri tahot yrittävät kilvan kalastella heidän uskollisuuttaan. Tämä yhdistettynä modernismin monimuotoisuuden sekoittavaan vaikutukseen, on omiaan saamaan aikaan sen, että he alkavat pitää totalitaarista, monoliittista mallia ainoana oikeana islamina. Heille on mahdotonta hyväksyä islamin neljää koulukuntaa. Se, että muslimimaiden kulttuurit eroavat toisistaan merkittävästi, on heidän silmissään esimerkki jumalanpilkasta.

Mitkä ovat konvertitiksen jälkioireet?

Tämän vakavan, tarttuvan sairauden jälkioireina voidaan havaita vaihtelua yhtäkkisestä nöyryyden puuskasta pettymykseen ja lopulta koko uskon hylkäämiseen. Jotkut ihmiset pystyvät heti korkealta pudottuaan, nousemaan samantien takaisin satulaan. Tällä kertaa he kuitenkin nousevat tietäen, etteivät tiedä mitään. Jotkut taas eivät kykene pudistelemaan edes tomua vaatteistaan ja kokevat niin syvää hämmennystä, että voivat päätyä jättämään islamin kokonaan.

http://yaqiin.net/fi/ahlaq/770-konvertiittis-tai-pika-oppineen-syndrooma


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-05-02
Heliga skrifter och homoseksualitet

Homoseksualitet i religioners heliga böcker sägs att homoseksualitet är synd och förbjudet...lägg märke till att det står så i heliga böcker och därmed ingår det i religioner...sedan är det det en helt annan sak hur man i nytid pratar om homoseksualitet...tiderna har ju ändrats mycket sedan tiderna när dessa heliga böckers skrifter författades...oftast är det så att djupt religiösä bokstavstoende vill inte ändra på heliga böckers skrifter i sina tankar, därför säger dom att homoiseksualitet är synd...så som al-Ouda sa att homoseksuella blir straffade enligt Islam i sina nästa liv...på många håll i världen kämpar kristna emot homosekuellas äktenskap och rätten att adoptera...det är ju inte särskilt länge sedan när t.ex här i Sverige klassades homoseksualitet som sjukdom, var det inte så fortfarande på 1970, eller hur...
Människan har ju rätt till personliga åsikter och sin religion...det måste man förstå och acceptera iaf så länge personen inte skadar andra...och sedan är det en helt annan femma hur t.ex homoseksuella känner när någon religiös pratar illa om det...och inte bara dom religiösä...det finns ju motstånd fortfarande mot homoseksuella i vissa kretsar fast dom är inte religiösä...vart jag vill komma är det att dom religiösä tror på sina religiösä skrifter...men med tiden har även dom religiösäs tänkande ändrats mycket...t.ex al-Ouda säger inte att homoseksuella skall dödas...han säger att i nästa liv får dom stram enligt Islam...vad säger Kristendomens Bibel??...med tiden kommer många att förnya sina åsikter angående alla avvikande människor, för även dom avvikande är Guds skapelser.
Olikheter accepteras fortfarande inte så lätt...många får lida, blir mobbade, hotade och hatade, utanför religioners heliga böcker...samhället har inte kunnat fostra barnen, folket så att hatet och mobbningen skulle upphöra...människan är fortfarande primitiv....i framtiden får man hoppas att människosläktet blivit lite mer humana och människovänligare.
---------------------------------
Vad säger då alla dessa religiösä skrifter?

Religiösa citat HBTQ-personer.

BIBELN - KRISTENDOM

3 Mosebok 18:22 ”Du skall inte ligga hos en man som en man ligger hos en kvinna. Det är en styggelse”

3 Mosebok 20:13 ”Om en man ligger hos en annan man som man ligger hos en kvinna så gör båda en styggelse.”

5 Mosebok 22:5 "En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla som gör sådant."

Romarbrevet 1:26 ”Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.”

1 Korinthierbrevet 6:9-10 ”Inga otukiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, (…) ingen sådan för ärva guds rike.”

KORANEN - ISLAM

Sura 7:91 ”Måste ni begå sådana skamliga gärningar som ingen i världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt!”

Sura 26:165-166 ”Måste ni, ensamma i hela världen söka er till ert eget manliga kön, och förbigå dem som er Herre har skapat hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!”

VEDALITTERATUREN - HINDUISM

Srimad-Bhagavatam 3.20.26 ”Min Herre Brahma, skydda mig från dessa syndfulla demoner som rasar med en lust för homosexualitet och som har kommit för att anfalla mig!”

PALI TIPITAKA - BUDDHISM
Tredje regeln ”Jag antar träningens regel att inte gå fel i sexuell njutning.”

------------------------------------------------------------------------------------

2016-05-09
I alla religioner finns det extremister....I alla religioner finns det extremister...Khans agerande har diskuterats mycket...men få vet eller tänker att äver i Kristendom finns det vissa individer som är extremister, som gör tolkningar av sina religiösä skrifter...som alltså inte står i klart och tydligt i dessa texter...dessa extremister har valt att vara extremister och då får dom stå ut att dom blir utskälda...varför måste dom vara extremister...dom kan väl inte få lycka och välmående genom att se ner på kvinnor, homexuella, osv...kan hända att dom på något sätt njuter av att vara extremister, dom kanske tror att dom är bättre än alla andra på grund av sin extremism...oj så fel det kan bli...det är ju tvärtom extremister har inte plats i dagens samhälle...men i sina tankar kan dom vara extremister så mycket dom vill...men det accepteras inte ifall extremister politiskt försöker ta plats med sin extremism, eller förtrycker andra på något sätt...sådant måste man kämpa emot, oavsett vilken religion dessa extremister tillhör.