Islam on moninainen, on monta eri tulkintaa..

Det finns många olika slags Islam...många olika tolkningar...var och kan även själv tolka Islam så positivt som möjligt. Det finns vissa som anser att bara fundamentalistiskt Islam är den enda rätta Islam och att fundamentalisterna är dom enda muslimer. Det finns både muslimska fundamentalister och västerländka fundamentalistiska islamofober.

**************************************************

Miksi ivaatte uskontoja ja uskovaisia?.

Du skall inte vara sarkastiskt mot religioner och dom religiösä...det angår inte dig...

*********************************************************************

Uudistuva Islam..

Islam uudistuu jokaisen yksilön sisimmässä, ajatuksissa, tulkinnoissa. Uudistus tapahtuu hitaasti, kukaan ei ole seppä syntyessään.

Islamin edistäminen, uudistuminen, tapahtuu tavallisten muslimein kautta, minun ja minunlaisteni, jotka on alkanut tulkita Koraania positiivisesti, niin että on enemmän sopusoinnussa nykyajan kanssa.

Valitettavasti ei ole ainoastaan islamistit ja fundamentalistit, jotka laittaa vastaan.....on myös monta teistä länsimaalaisista, etenkin fundamentaaliset länsimaalaiset jotka hyväksyy ainoastaan vain fundamentalistisen Islamin...kaikki nuo taistelee vastaan Islamin uudistumista.

Jotkut tahot sanoo että Islamin uudistus tulee joskus tapahtumaan Euroopassa, eurooppalaisten muslimien toimesta. Mutta vastassa on kova vastatuuli, islamistiset fundikset ja länsimaalaiset islamofobiset fundikset tastelee netissä vastaan innokkasti. Oletan että he haluaa Islamin olla vain fundamentalistinen. Jos Islam nyt yhtäkkiä muuttuisi, keitä he sitten haukkuisivat rakin tavoin? Heillä on hätä suuri.

Fundiksia on hyvin vähän verrattuna tavallisiin maltillisiin muslimeihin. Älkää hyvät ihmiset kohottako fundiksia ainoiksi muslimeiksi ja heidän fundamentaalista uskoaan ainoaksi Islamiksi...fundamentalistithan on suuri vähemmistö...ei vähemmistö voi vaatia millä tavalla kaikki maailman muslimit uskoo.

*********************************************************************

Uskonnon näkyvyys häiritsee hiljaisia kristittyjä/länsimaalaisia?.

Religionens synlighet stör dom "tysta" kristna" och även ateister...

Uskonnon näkyvyys näyttää häiritsevän hiljaisia kristittyjä/länsimaalaisia, myös vähemmän uskovaisia ja uskottomiakin. Moni ei halua nähdä uskonnosta mitään. Esim. muslimien vaatetukseen ja etenkin muslimi-naisten vaatetukseen ja niqab’iin regoidaan negatiivisesti. Jopa huiviin monet reagoitsee negatiivisesti.

Myös se miten rukoillaan, herättää vastenmielisyyttä esim. islamofobisten ajatuksissa, puheissa. Uskonnollisuuden ei siis pitäisi näkyä, silloin ehkä suomalaiset, ruotsalaiset ja nuut,  hyväksyisivät Islamin ja muslimit.

Kristinusko hiljentynyt pohjolassa, halutaanko silloin myös että esim. Islam hiljenee kristinuskon tavoin?

Islam kuuluu ja näkyy. Onko se outoa skandinaaveille? Miksi se on outoa? Miksi välittää toisen uskosta? Miksi puuttua toisten elämään?

Jos puhutaan Suomesta...Herää kysymys, miksi niin monet haluaa  kaikkien olevan suomalaisten kaltaisia, suomalaisen näköisä, suomalaisten käytöksen omaavia, suomalaiset vaatteet, jne jne??? Miksi yritetään muuttaa kaikki kaltaisekseen? Kuuluuko se enemmistön oikeuksiin vaatia että muut muuttaisivat itsensä enemmistön kaltaiseksi? Johtuuko se ennakkoluuloista? Johtuuko se kun Suomessa on niin vähän muslimeita. Eikös se ole etupäässä sellaiset jotka ei yhtään muslimia tunne, joilla ei ole muslimiystäviä, jotka kritisoivat muslimeja koko ajan ja haluavat mielellään esim. alistaa musliminaisen tahtonsa alle, vaatimalla huntu kieltoa?

Ei, ei se ole niin. Jokaisella on oikeus elää ja olla niin kuin itse haluaa, lakia tietenkin noudatten. Vierailta ei voi vaatia että vieraat muuttaisivat itsensä suomalaisiksi. Ruotsiin, kuten moneen muuhunkin valtioon, mahtuu erilaisuutta. Erilaisuus on maailman rikkautta, moninaisuutta.

Jotkut sanoo, Suomi suomalaisille. Suomi on vain yksi pieni maaläntti maapallolla. Samoin Ruotsi. Maailma on kaikkien ihmisten.

******************************************************************

Föreneka inte olika kulturers existens

Att föreneka olika kulturers existens, är negativt, nedvärderande. Man får inte få för långt i sin strävan att likställa allting till ett monosamhälle...bara för att stånga som en oxe eller envist som en åsna, för att försöka visa andra att man gillar invandrare. Invandrare vill behålla sina kulturer för det mesta. Försök alltså inte röva bort invandrarnas kulturer. Om du gillar inte din egen kultur, är din sak, men rör inte invandrarnas kulturer. Vi lever i ett mångkulturellt liv i en mångkulturell värld...med många olika kulturer...


************************************************************************'

Prövningar i livet, i tron...

Om man vet att man försöker vara så vänlig som det bara går, man är för fred och man älskar sämja...om då någon försöker påstå motsatsen...det är då man testas, prövas ...ens mentalitet, trovärdighet sätts på prov.

Då gäller det att inte låta sig påverkas...är den du är...det gäller att fortsätta som vanligt...förhoppningsvis kan man hålla sig lugn och inte gå till motattack.

Ibland prövas man verkilgen jätte mycket. Det finns alltid någon som försöker göra allt för att få en att falla till samma nivå som den som testet ger.

Min tro är min tro, din tro är din tro. Om du tror inte, är det din sak, men låt mig tro. Min tro ge mig lugn, harmoni, styrka...

Lugn, lugn, bara lugn, ge inte efter för frestelsen att börja ordkriga, håll dig utanför.

Mufti Ismail Menk:
“När du står för vänlighet, fred och sämja, och vissa försöker förknippa dig med motsatsen...det är då du testas på riktigt. Låt dig inte påverkas.”

***********************************************************************

Vetande idag och förut..

Den där frasen där underst stämmer ganska så bra. Tänk t.ex religioner, sjukdomar…Religioner säger att det är si eller så…Idag vet man dock mer än på den gamla tiden. Då bör man faktist ta vara på vetenskapens teser till sitt hjärta och inte blindt lita på gamla böckers ord. Det samma gäller sjukdomar. Förr i världen visste man inte hur bota vissa sjukdomar eller vad det var för sjukdom. Idag vet man mer och dom flesta människor litar faktist att sjukvården kan bota många sjukdomar eller åtminstone lindra. Vad gäller sjukdomar, då litar t.om den religiöse på dagens vetenskap och vetande om sjukdomar.

Men för övrigt tycks det vara svårare att lita på allt annat nutiden har kommit på. Jag menar inte det att man skulle sluta tro på Gud, för vetenskapen har inte bevisat att Gud finns inte, men inte har religioner heller bevisat att Gud finns. Jag menar alltså allt annat i livet, som står i heliga böcker, mycket har förändrats. Så varför vill vissa inte följa med tiden? Varför begrava sig i det förflutna? Mänskligheten har blivit lite mer human och säger sig iaf älska alla människor. Under heliga böckers tid, var samhällena annorlunda än idag. Därför gr det inte att leva precis så som den tiden för länge sedan.

Man vet alltså mer idag än man visste förr i tiden. Det kallas utveckling.

”Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu”.

***********************************************************************

Privat eller offentlig religion..

Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? Varför vill människor visa sin religiositet för andra?

Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? Med kors? Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill de religiösa att deras barn skall bli också religiösa? Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro?

Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion. Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös. Det behövs alltså inte särskilda kläder, gudshus, eller annat, för att vara religiös. Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig. Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla.

Men religiösa är som alla andra...man vill tillhöra någon grupp, känna gemenskap med likasinnade. Så därför är det förståeligt att även religiösa syns som grupper bland alla andra grupper i världen. Människan är ju ett flockdjur, därför samlas man gärna tillsammans.

*************************************************************************************

Positiv tro är den bästa tron


Hur du tror, dina ord och dina gärningar kommer att berätta och visa vilken typ av person du är.

Även, en ateist tror, en ateist på sitt eget sätt, och en ateist ord och handlingar kommer att berätta vilken typ av person han är.

Dessutom finns det ingen universell tro. Alla har rätt att tro på sitt eget sätt, åtminstone så länge du inte skadar andra genom sin tro.

Vad är syftet med att ha tro? Varje person som tror på Gud, söker frid i själen, letar efter krafter att vara godhjärtade och kärleksfulla människor.

Sådana människor som använder religionen som en makt-medel på något sätt, vare sig de är troende eller ateister, söker makt och kraft på något sätt, en makt genom religionen, en makt att kanske förtrycka andra, osv.

När en person är ute bara att för sig själva söka till fred, då finns bata godhet med i bilden.

Islam som alla andra religioner, är en personlig sak hur varje individ väljer att tro. Sättet man tror på, ord som anger om du är en bra person och en positiv, negativ, eller är du som slår med de heliga böckerna andra i huvudet för att få sin vilja fram.

Positivitet även i var och ens tro eller icke-tro, anger godheten hos en....Det är en sådan tro man bör söka efter...


**************************************************************************************

Vad visste man då och nu?

Visst är det så, det vad man visst förut, det vet man kanske mer idag.

Den där frasen där underst stämmer ganska så bra. Tänk t.ex religioner, sjukdomar…Religioner säger att det är si eller så…Idag vet man dock mer än på den gamla tiden. Då bör man faktist ta vara på vetenskapens teser till sitt hjärta och inte blindt lita på gamla böckers ord. Det samma gäller sjukdomar. Förr i världen visste man inte hur bota vissa sjukdomar eller vad det var för sjukdom. Idag vet man mer och dom flesta människor litar faktist att sjukvården kan bota många sjukdomar eller åtminstone lindra. Vad gäller sjukdomar, då litar t.om den religiöse på dagens vetenskap och vetande om sjukdomar.

Men för övrigt tycks det vara svårare att lita på allt annat nutiden har kommit på. Jag menar inte det att man skulle sluta tro på Gud, för vetenskapen har inte bevisat att Gud finns inte, men inte har religioner heller bevisat att Gud finns. Jag menar alltså allt annat i livet, som står i heliga böcker, mycket har förändrats. Så varför vill vissa inte följa med tiden? Varför begrava sig i det förflutna? Mänskligheten har blivit lite mer human och säger sig iaf älska alla människor. Under heliga böckers tid, var samhällena annorlunda än idag. Därför går det inte att leva precis så som den tiden för länge sedan.

Man vet alltså mer idag än man visste förr i tiden. Det kallas utveckling.

Det är även helt vanligt, normalt att man tror det man vill tro...tro är ju tro...att tro är inte det samma som vetenskaplig vetande. Så låt oss tro så som vi tror, så länge vi skadar ingen annan med vårt tro.

”Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu”.


******************************************************************************************

Vad är andlighet?

Är det religiositet? Är det andra djupa tankar, funderingar om livet och allt annat? Jag har träffat många kvinnor som säger sig vara andliga, men inte religiösä. Ändog pratar d om Gud, himmelen, änglar, dom ber böner till Gud, mm. Dom tror andevärlden, dom tror på livet efter döden…Dom verkar religiösä i sitt prat. Men vill inte erkänna sig vara religiösä. Varför? Skäms dom? Det är nyandlighet kanske, en religion som är en blandning av religion och new age.

- För mig är andlighet något man tänker, djupa tankar, filosoferande om livet, meditation, att älska alla människor, att vilja bevara Jorden ren och mycket mer…men allt detta utan något övernaturligt troende. Ofta faller jag för new age tänkande, men någonting tar alltid mig tillbaks. Med andra ord, tycks jag för det mesta vilja vara stadigt med fötterna på jorden. Andlig kan man iaf vara.


***********************************************************************************************