Vänlighet är ett språk som till och med den stumme kan tala och den döve kan höra.
Okänt ursprung

Vänlighet är dom ett språk, 
alla vänlighet förstår, 
både stumma och döva, 
alla kan vänlighets ord höra, 
bidrag med vänlighet, 
låt omgivningen känna din vänlighet, 
ge glädje med vänlighet, 
känn att världen älskar dig 
och dina vänliga ord. 

2.jpg?1554259456