avlang-17.jpg?1563756126

Du kan inte läka världen förrän du läkt dig själv.
Katrina Mayer

Bota dig själv först, 
bota bort avundsjukan, 
bota bort grälsjukan, 
bota kaoset inom dig, 
först bara då 
kan du börja bota världen.

Man skall stäva hela tiden uppåt i sin andliga utveckling...på det viset botar man sig själv och först bara då kan man börja fundera hur man kan bota världen.